Hoofdschool

Waar

Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst(Reet)
Tel : 03 888 40 16
Fax : 03 888 70 64

Wie

Kleuter en lager onderwijs type 2 & type 4

Voor leerlingen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking.
Kinderen met een diagnose/of die nood hebben aan een meer gestructureerde werking,
krijgen een specifiek aanbod op maat.

Wat

We willen vanuit een rustige en veilige omgeving de kinderen door intensieve stimulatie optimale leerkansen bieden. Het leren wordt bevorderd door het te doen in en buiten de school. Het
sociaal-emotionele welbevinden en de zelfredzaamheid staan centraal. In de mate van het mogelijke worden ook technische vaardigheden ( rekenen, lezen, schrijven) aangeleerd op een functionele manier.

  • professionele therapeutische ondersteuning
  • zelfstandigheid bevorderen via werkdozen en stappenplannen
  • praktijkgericht onderwijs met uitstappen
  • nadruk op ouderbetrokkenheid, tussentijdse klassenraad met ouders
  • samenwerking met externe diensten ( o.a. thuisbegeleiding, Cepra, Coma, ….)

Daarna

In principe doorstroming naar het buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 1 of 2) of naar een niet-schoolgaande werking.

Info

Bij orthopedagogen: Karin De Wachter, Steffie De Decker, Marleen Geboes en Laura Cools

Tel : 03 888 40 16

GO! BSBO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst (Reet)
03 888 40 16
info@bsbo.groenlaar.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Bornem
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be