Inschrijvingen

Aanmeldingen en inschrijvingen
voor NIEUWE leerlingen schooljaar 2023-2024

– Aanmelden voor type 2,4,9
– Inschrijven voor basisaanbod
– Capaciteitsbepaling

A. Aanmelden voor type 2,4,9

Leerlingen kunnen aangemeld worden voor :

 • Type 9 , vestiging Niel, Wirixstraat 58, 2845 Niel
 • Type 2 en type 4, Hoofdschool , Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet
 • Type 4, wijkschool ‘Koekoek’, Cederlaan 1, 2630 Aartselaar

Er zijn 4 afdelingen waarvoor u kunt aanmelden:

 • Hoofdschool Kleuters type 2 of lagere school type 2
 • Hoofdschool Kleuters type 4 of lagere school type 4
 • Wijkschool ‘Koekoek’  lagere school type 4
 • Wijkschool Niel Kleuter type 9 of lagere school type 9

Binnen één afdeling kan elke leerling maximaal één keer geregistreerd worden in het aanmeldingssysteem. Een leerling kan wel voor meerdere vestigingsplaatsen worden aangemeld. Het is mogelijk om een leerling aan te melden voor meerdere types.

Lager onderwijs type 4 wordt in de hoofdschool en in de vestiging Koekoek in Aartselaar georganiseerd. Vestiging Koekoek is geschikt voor kinderen met een motorische beperking en (rand) normale begaafdheid. De hoofdschool is voor kinderen met een fysieke beperking en matig/ernstige verstandelijke beperking  en er is extra medische ondersteuning mogelijk.

Info over het leerlingenvervoer vindt u hier

03 888 40 16

Informatie : karin.DeWachter@bsbo.groenlaar.be

1) Aanmelden

van maandag 6 maart om 9u tem vrijdag 31 maart 2023 om 16u
Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, heeft geen invloed op de plaats in het register.
Minimaal te bezorgen gegevens :
– persoonsgegevens van de leerling : naam en voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, domicilieadres
– capaciteitsniveau waarvoor wordt aangemeld
– de voorrangsgroep waartoe de leerling behoort
Bij onvolledige informatie wordt de aanmelder gecontacteerd.
Ouders die nog niet over alle gevraagde informatie beschikken tijdens het aanmelden, kunnen aanmelden en ontbrekende gegevens tijdens de aanmeldingsperiode nog aanvullen door telefonisch contact op te nemen met de school.
Opmerking :  ouders die een verhuis gepland hebben mogen het toekomstige domicilieadres opgeven : Een bindend bewijs van verhuis (bv. notariële akte) naar een toekomstig domicilieadres moet bezorgd worden. De verhuis moet plaatsvinden voor 21 augustus 2023.
Indien er geen domicilieadres wordt aangegeven, kan er niet geordend worden en komt het kind achteraan de aanmeldingslijst.

Vanaf 6 maart kan je via deze link inschrijven.
Hebt u geen computer of smartphone, neem dan contact op met het CLB of de school om de aanmelding daar te doen.

2) Ordenen

Dinsdag 18 april 2023

Alle aangemelde kinderen worden per afdeling geordend in volgende groepen :

 1. De kinderen van dezelfde leefentiteit die ook kinderen van personeelsleden zijn
 2. Kinderen van dezelfde leefentiteit  ( broers en zussen)
  a. 2 gemeenschappelijke ouders al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  b. één gemeenschappelijke ouder al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  c. kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.
 3. Kinderen van personeelsleden (Het personeelslid moet op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen)
 4. Andere

Per groep worden de kinderen geordend in functie van de afstand tussen de vestigingsplaats en het domicilieadres. Deze afstand wordt berekend a.d.h.v. de tool busvervoer.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs

Broers en zussen die voor hetzelfde type én niveau aanmelden, worden aan elkaar gekoppeld: als 1 kind plaats heeft dan zal broer/zus ook plaats hebben.

Als een kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven!

Aanmelders krijgen een mail. Kijk zeker ook je spam na.
Enkel indien we geen mailadres van de ouders ter beschikking hebben, zal er een brief naar het domicilieadres van de leerling gestuurd worden.

Voor ouders die voor het aanmelden een beroep doen op een lokale partnerorganisatie, wordt het bericht van toewijzing of niet-toewijzing van de leerling zowel aan de ouders als aan de lokale partnerorganisatie bezorgd.
Deze worden verzonden tussen dinsdag 18 april en vrijdag 21 april 2023

3) Inschrijven van leerlingen die een plaats hebben

Vanaf maandag 24 april 2023 tem maandag 15 mei 2023  

Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur fysiek en op afspraak. Enkel indien het echt niet anders kan, zal dit digitaal gebeuren.

Wat bezorgt U ons ?

 • een kopie van de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een verslag buitengewoon onderwijs: hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.

4) Inschrijven voor vrijgekomen plaatsen

Indien toegewezen leerlingen afzien van hun recht op inschrijving en er plaatsen vrij komen, worden de ouders van de eerstvolgende leerling op de geordende lijst met weigeringen telefonisch en per mail (kijk zeker ook je spam na) gecontacteerd op 16 mei 2023.

Zij kunnen komen inschrijven van maandag 22 mei tem vrijdag 2 juni 2023.

Wat bezorgt U ons ?

 • een kopie van de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een verslag buitengewoon onderwijs: Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.

5) Inschrijven voor vrijgekomen plaatsen

Indien toegewezen leerlingen afzien van hun recht op inschrijving en er plaatsen vrij komen, worden de ouders van de eerstvolgende leerling op de geordende lijst met weigeringen telefonisch en per mail (kijk zeker ook je spam na) gecontacteerd op 16 mei 2023.

Zij kunnen komen inschrijven van maandag 22 mei tem vrijdag 2 juni 2023.

Wat bezorgt U ons ?

 • een kopie van de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een verslag buitengewoon onderwijs: Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.

6) Vrije inschrijvingen

Vanaf  maandag 12 juni 2023.

Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur fysiek en op afspraak. Enkel indien het echt niet anders kan, zal dit digitaal gebeuren.

Wat bezorgt U ons ?

 • een kopie van de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een verslag buitengewoon onderwijs: Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.


B. Inschrijven type Basisaanbod

 • Broers en zussen             : van ma 13 maart 23 tem vrij 24 maart 23
 • Kinderen van personeel : van ma 27 maart 23 tem vrij 31 maart  23
 • Vrije inschrijvingen         : vanaf woe 19 april 23 vanaf 14u

Wat brengt u mee?

 • de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een verslag buitengewoon onderwijs: Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.

Info  vestiging Rozenlaan 03 843 35 49

orthopedagogen Sylvia Broers of Dries De Maeyer.

Afhankelijk van de coronamaatregelen is het mogelijk dat de vrije inschrijvingen op woe 19 april 2023 telefonisch verlopen.

C. Capaciteitsbepaling

dd 29/08/2023

KleutersVestigingCapaciteiten 23-24Aantal open plaatsen
21/06/2023
type 9Niel190
type 2Hoofdschool120
type 4Hoofdschool140
totaal kleuters  45 0

Lagere schoolVestigingCapaciteiten 23-24Aantal open plaatsen
21/06/2023
type 9Niel1120
type 2Hoofdschool1250
type 4Hoofdschool331
type 4Koekoek240
basisaanbodRozenlaan20827
totaal lagere school 502 28

Totaal school: 547

GO! BSBO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst (Reet)
03 888 40 16
info@bsbo.groenlaar.be

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be