Inschrijvingen

Aanmeldingen en inschrijvingen
voor NIEUWE leerlingen schooljaar 2024-2025

A. Aanmelden voor ALLE types

Er zijn 5 afdelingen waarvoor u kunt aanmelden: 

 • Hoofdschool Kleuters type 2 of lagere school type 2
 • Hoofdschool Kleuters type 4 of lagere school type 4
 • Wijkschool ‘Koekoek’  lagere school type 4 
 • Wijkschool Niel Kleuter type 9 of lagere school type 9
 • Wijkschool Rozenlaan type basisaanbod 

Binnen één afdeling  kan elke leerling maximaal één keer geregistreerd worden in het aanmeldingssysteem. Een leerling kan wel voor meerdere vestigingsplaatsen worden aangemeld. Het is mogelijk om een leerling aan te melden voor meerdere types. 

Lager onderwijs type 4 wordt in de hoofdschool en in de vestiging Koekoek in Aartselaar georganiseerd. Vestiging Koekoek is geschikt voor kinderen met een motorische beperking en (rand) normale begaafdheid. De hoofdschool is voor kinderen met een fysieke beperking en matig/ernstige verstandelijke beperking  en er is extra medische ondersteuning mogelijk.

Zoek de dichtstbijzijnde school : 

https://dbs-movis.vlaanderen.be

03 888 40 16

Informatie : karin.dewachter@bsbo.groenlaar.be

1) Aanmelden

van ma 4 maart om 9u t.e.m. vrij 29 maart 2024 om 16u
Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, heeft geen invloed op de plaats in het register.
Minimaal te bezorgen gegevens :
– persoonsgegevens van de leerling : naam en voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, domicilieadres
– capaciteitsniveau waarvoor wordt aangemeld
– de voorrangsgroep waartoe de leerling behoort
Bij onvolledige informatie wordt de aanmelder gecontacteerd.
Ouders die nog niet over alle gevraagde informatie beschikken tijdens het aanmelden, kunnen aanmelden en ontbrekende gegevens tijdens de aanmeldingsperiode nog aanvullen door telefonisch contact op te nemen met de school.
Opmerking :  ouders die een verhuis gepland hebben mogen het toekomstige domicilieadres opgeven : Een bindend bewijs van verhuis (bv. notariële akte) naar een toekomstig domicilieadres moet bezorgd worden. De verhuis moet plaatsvinden voor 21 augustus 2024.
Indien er geen domicilieadres wordt aangegeven, kan er niet geordend worden en komt het kind achteraan de aanmeldingslijst.

2) Ordenen

Dinsdag 16 april 2024

Alle aangemelde kinderen worden per afdeling geordend in volgende groepen :

 1. De kinderen van dezelfde leefentiteit die ook kinderen van personeelsleden zijn
 2. Kinderen van dezelfde leefentiteit  ( broers en zussen)
  a. 2 gemeenschappelijke ouders al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  b. één gemeenschappelijke ouder al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  c. kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.
 3. Kinderen van personeelsleden (Het personeelslid moet op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen)
 4. Andere

Per groep worden de kinderen geordend in functie van de afstand tussen de vestigingsplaats en het domicilieadres. Deze afstand wordt berekend a.d.h.v. de tool busvervoer.

https://dbs-movis.vlaanderen.be

Broers en zussen die voor hetzelfde type én niveau aanmelden, worden aan elkaar gekoppeld: als 1 kind plaats heeft dan zal broer/zus ook plaats hebben.

Als een kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven!

Aanmelders krijgen een mail. Kijk zeker ook je spam na.

Enkel indien we geen mailadres van de ouders ter beschikking hebben, zal er een brief naar het domicilieadres van de leerling gestuurd worden.

Voor ouders die voor het aanmelden een beroep doen op een lokale partnerorganisatie, wordt het bericht van toewijzing of niet-toewijzing van de leerling zowel aan de ouders als aan de lokale partnerorganisatie bezorgd.
Deze berichten worden verzonden tussen dinsdag 16 april en vrijdag 19 april 2024

Bij niet-toewijzing blijft uw kind heel het schooljaar op de aanmeldingslijst staan. De volgorde van de lijst wordt gerespecteerd tot de 5de schooldag van oktober

3) Inschrijven van leerlingen die een plaats hebben

Vanaf maandag 22 april 2024 t.e.m. maandag 17 mei 2024  

Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur fysiek en op afspraak.

Wat bezorgt U ons ?

 • een kopie van de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een IAC verslag : hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.

4) Inschrijven voor vrijgekomen plaatsen

Indien toegewezen leerlingen afzien van hun recht op inschrijving en er plaatsen vrij komen, worden de ouders van de eerstvolgende leerling op de geordende lijst met weigeringen telefonisch en per mail (kijk zeker ook je spam na) gecontacteerd op 23 mei 2024.

Zij kunnen komen inschrijven van maandag 27 mei t.e.m. vrijdag 31 mei 2024.

Wat bezorgt U ons ?

 • een kopie van de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een IAC verslag : hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.

5) Vrije inschrijvingen

Vanaf  maandag 3 juni 2024.

Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur fysiek en op afspraak.

Wat bezorgt U ons ?

 • een kopie van de ISI+-kaart of kids-ID van de leerling
 • een klevertje van de mutualiteit
 • adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • een IAC verslag : hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor dit document kunt u terecht bij een CLB. Zij bepalen of het kind in aanmerking komt voor het buitengewoon onderwijs.


B. Capaciteitsbepaling

dd 04/03/2024

KleutersVestigingCapaciteiten 24-25Aantal open plaatsen
01/09/2024
type 9Niel1910
type 2Hoofdschool145
type 4Hoofdschool126
totaal kleuters  4521

Lagere schoolVestigingCapaciteiten 24-25Aantal open plaatsen
01/09/2024
type 9Niel1124
type 2Hoofdschool1250
type 4Hoofdschool330
type 4Koekoek240
basisaanbodRozenlaan19448
totaal lagere school 488 52

Totaal school: 533

GO! BSBO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst (Reet)
03 888 40 16
info@bsbo.groenlaar.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Bornem
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be