Koekoek

Waar

Cederlaan 1
2630 Aartselaar
Tel : 03 888 24 67

Wie

Voor leerlingen met een lichamelijke beperking.
De kinderen met een (rand)normale begaafdheid zitten in leergroepen waar zoveel mogelijk het programma van het gewoon onderwijs wordt gevolgd.

Wat

We willen deze leerlingen met een extra lichamelijke zorg een leerklimaat aanbieden waar ze enerzijds hun mentale mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen, rekening houdend met hun lichamelijke beperking. Anderzijds gaan we ook aan de slag met de lichamelijke/motorische beperking zelf om deze ontwikkeling ook zo goed mogelijk te stimuleren.

  • professionele therapeutische ondersteuning ( logo, kine, ergo, therapeutisch zwemmen).
  • bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandig werken met stappenplannen, werkdozen, digiboeken, … .
  • nadruk op ouderbetrokkenheid, tussentijdse klassenraden met ouders
  • samenwerking met externe diensten ( o.a. thuisbegeleiding, Cepra, Coma, …)

Daarna

Mogelijkheid tot doorstroming naar het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 1, 2, 3 of 4)

Info

Bij orthopedagoog Marleen Geboes
Tel : 03 888 24 67 (Koekoek) of 03 888 40 16 (hoofdschool)