MOS

Binnen GO! BSBO Groenlaar denken we MOS (Milieuzorg Op School).

Ons hoofddoel is “onze school milieuvriendelijker en milieubewuster maken“.
Er is een werkgroep die ideeën verzamelt en actieplannen uitwerkt.

Alle werkgroepleden, MOSsers genaamd, engageren zich binnen hun eigen team om milieuzorg op de schoolagenda te zetten.

Per schooljaar worden er verschillende actieweken op touw gezet:
– Opstartweek MOS op school
– Themaweken rond: afvalvermindering, energieverbruik, waterverbruik en natuur op school

De MOSsers gaan ook steeds op zoek naar aantrekkelijke invalshoeken om op een creatieve manier de milieubewustheid bij leerlingen, ouders en personeel te vergroten.