Niel

Waar

Wirixstraat 58
2845 Niel
Tel : 03 500 03 81 

Wie

Buitengewoon onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen met een autismespectrumstoornis zonder verstandelijke beperking. Structuur en voorspelbaarheid staan centraal. Aanbod wordt gegeven op maat van het kind met zowel focus op het cognitief als op het sociaal-emotioneel functioneren.

Wat

We willen vanuit een rustige, prikkelarme en veilige omgeving de kinderen door intensieve individuele instructie optimale leerkansen bieden. Hierbij helpen o.a. :

  • professionele therapeutische ondersteuning
  • bevorderen van zelfredzaamheid met focus op functionele vaardigheden.
  • bevorderen van sociale en communicatieve vaardigheden.
  • nadruk op ouderbetrokkenheid, tussentijdse klassenraden met ouders
  • samenwerking met externe diensten ( o.a. thuisbegeleiding, …).

Daarna

Mogelijkheid tot doorstroming naar het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 1, 2, 3 of 4) of naar een werking voor niet-schoolgaanden. Een heroriëntering behoort tot de mogelijkheden

Info

Bij orthopedagogen Lieselot Lefevre en Robine Derkinderen.

Tel: 03 500 03 81 

GO! BSBO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst (Reet)
03 888 40 16
info@bsbo.groenlaar.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Bornem
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be