Rozenlaan

Waar

Rozenlaan 50
2840 Reet
Tel : 03 843 35 49

Wie

lager onderwijs voor kinderen met attest type basisaanbod

Voor leerlingen tussen 6 en 13 jaar met een attest buitengewoon onderwijs type basisaanbod.

Wat

We werken voor alle kinderen op hun eigen leerniveau. Dit door hen uit te dagen en te laten groeien door net dat beetje extra aan te bieden van leerstof.
We willen eerst dat de kinderen zich goed voelen op school. Pas dan kunnen ze opnieuw leren.De kinderen krijgen inzicht in hun talenten, maar ook in hun beperkingen.
Zo weten ze waar ze kunnen groeien.
Wanneer nodig geven we hulpmiddelen of therapie. Hulpmiddelen om te leren of om zich goed te voelen. We hebben logopedisten, ergotherapeuten en kinesisten.

Daarna

Mogelijkheid tot doorstroming naar het gewoon lager en secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 3).

Info

Bij orthopedagogen Sylvia Broers en Dries De Maeyer.

Tel : 03 843 35 49

GO! BSBO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst (Reet)
03 888 40 16
info@bsbo.groenlaar.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Bornem
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be